Tương giao của đồ thị

21 kết quả phù hợp trong mục Tương giao của đồ thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số .1) Với cố định, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Xác định để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị là đối xứng với nhau qua đường thẳng .3) Xác định để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình : 3) Tìm để parabol tiếp xúc với đồ thị đã vẽ ở phần 1). Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tương giao của đồ thị khó đây

Cho hàm số . Với giá trị nào của , phương trình có đúng nghiệm thực phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt

Xác định để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị

Cho hàm số . Chứng minh rằng với mọi , đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến của tại . Tìm để tổng đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tiếp tuyến

Cho các đường: 1) Với giá trị nào của thì là tiếp tuyến của ?2) Chứng tỏ họ đi qua một điểm cố định thuộc .3) Gọi là các giao điểm của . Hãy tìm m để ( là gốc tọa độ)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọim đường thẳng d luôn cắt đồ thị

Cho hàm số . Chứng minh rằng với mọi , đường thẳng luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt . Gọi lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến của tại . Tìm để tổng đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt A, B, C

Cho hàm số: với là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Xác định để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng . Xác định để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2

Cho hàm số:. Chứng minh rằng hàm số có cực trị với mọi giá trị của .. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Tìm các giá trị của để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm có hoành độ trái dấu nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Tìm điều kiện đối với sao cho đường thẳng cắt đồ thị trên tại 3 điểm khác nhau với là trung điểm của đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của Parabol đi qua các điểm

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với . Gọi đồ thị này là (). Viết phương trình của Parabol đi qua các điểm và tiếp xúc với () Với những giá trị nào của thì tồn tại sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số;

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số;b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị, biết tiếp tuyến đó đi qua điểm .2) Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị cắt trục tại 3 điểm phân biệt với hoành độ dương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hàm số (1) đồng biến

Cho hàm số: (1)a) Chứng minh rằng đường thẳng luôn luôn cắt đường cong (1) tại một điểm cố định.b) Tìm theo để đường thẳng cắt đường cong (1) tại ba điểm phân biệt.c) Tìm để hàm số (1) đồng biến trong khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định m để (d) cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt

Cho hàm số: 1) Giả sử là một điểm trên đồ thị có hoành độ là đường thẳng đi qua , có hệ số góc . Hãy xác định để cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt khác với .2) Giả sử là một điểm trên , với hoành độ thỏa mãn: ( là hoành độ của các điểm ). Tìm quỹ tích của điểm khi biến thiên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đồ thị của hàm số

Xác định để đồ thị của hàm số: Cắt trục hoành tại 4 điểm với hoành độ lập thành một cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm trên đồ thị mà tọa độ của chúng đều là số nguyên.

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Tìm để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt.Khi đó chứng minh rằng hai giao điểm đều thuộc một nhánh của đồ thị. Tìm các điểm trên đồ thị mà tọa độ của chúng đều là số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Cho hàm số . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ().. Viết phương trình đường thẳng () đi qua điểm sao cho d cắt đồ thị hàm số () tại hai điểm phân biệt là trung điểm của đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: Chứng minh rằng đường thẳng luôn luôn cắt tại hai điểm phân biệt có hoành độ . Tìm các giá trị của sao cho đạt giá trị bé nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với mỗi giá trị của tham số a, tìm tọa độ của điểm cực đại và của điểm cực tiểu

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: Với mỗi giá trị của tham số , tìm tọa độ của điểm cực đại và của điểm cực tiểu của đồ thị của hàm số Xác định để mọi đường thẳng có phương trình với cắt tại ba điểm phân biệt.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm. Vẽ parabol

Cho parabol và đường thẳng .1) Xác định các hệ số biết rằng parabol đi qua điểm , đường thẳng đi qua điểm và tiếp xúc với parabol.2) Tìm tọa độ giao điểm. Vẽ parabol và đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độ.


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay