tương tác cộng gộp

3 kết quả phù hợp trong mục tương tác cộng gộp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy luật di truyền chi phối phép lai

Ở 1 loài thực vật, khi lai giữa dòng hoa đỏ thẫm với dòng hoa trắng được F1 toàn hoa màu hồng. Cho F1 tự thụ phân ở F2 thu được tỉ lệ: 1 đỏ thẫm : 4 đỏ tươi : 6 hồng : 4 đỏ nhạt : 1 trắng. Quy luật di truyền chi phối phép lai là:
A. Tương tác bổ sung giữa các gen không alen B. Tương tác át chế giữa các gen không alen
C. Tương tác cộng gộp giữa các gen không alen D. Phân li độc lập

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tương tác cộng gộp

Cơ thể có 2 cặp gen dị hợp quy định màu sắc hoa. Nếu các cặp gen tương tác cộng gộp thì khi lai phân tích sẽ cho con lai có tỉ lệ KH là :
A. 1 :1 :1 :1 B. 4 KH ko bằng nhau C. 1 :1 D. 3 :1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai hai dòng cây hoa trắng thuần chủng

Lai hai dòng cây hoa trắng thuần chủng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả lai này ta có thể rút ra kết luận gì?
A. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau
B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp
C. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau
D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay