ứng động

7 kết quả phù hợp trong mục ứng động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2002( %)

Resized Image

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và nêu nhận xét?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cảm ứng động vật

Câu 1 Cảm ứng ở động vật là gì? Nêu các cách cảm ứng ở động vật từ thấp đến cao ?
Câu 2 Hãy nêu 1 số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính ở động vật và giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt hướng động với ứng động

: Phân biệt hướng động với ứng động? Mỗi kiểu cảm ứng lấy 1 ví dụ.(2,5 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của ứng động sinh trưởng

Câu 1 Động lực đưa dòng nước và ion khoáng từ rễ lên lá ?
Câu 2: Nguyên nhân của ứng động sinh trưởng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay thuộc khu vực:
A. Bắc Mỹ B. Trung Đông C. Nam Mỹ D. Châu Phi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm công nghiệp vùng Đông nam bộ

Ý nào thể hiện đúng nhất đặc điểm công nghiệp của vùng Đông nam bộ:
a. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,công nghiệp thực phẩm , khai thác dầu khí.
b. Cơ cấu công nghiệp đa dạng, nhiều ngành công nghiệp quan trọng như khai thác dầu khí hoá dầu, công nghệ cao, chế biến lương thực thực phẩm,sản xuất hàng tiêu dùng.
c. Công nghiệp tập trung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà, vũng Tầu.
d. Cả hai ý b và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ cấu sản xuất vùng Đông Nam Bộ

Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay