Ứng dụng định lí Lagrăng

3 kết quả phù hợp trong mục Ứng dụng định lí Lagrăng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho là các hằng số thực.Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng

Chứng minh rằng phương trình: có bốn nghiệm âm phân biệt.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm trên R

Cho là các hằng số thực.Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm trên


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay