Ứng dụng khảo sát hàm số

74 kết quả phù hợp trong mục Ứng dụng khảo sát hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm , trong đó là tham số, 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với .2) Tìm để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.b) Từ đồ thị đã vẽ được, hãy biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình :2) Tìm để đồ thị của hàm số có điểm cực đại, cực tiểu và hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình sau

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả trên, hãy chứng tỏ rằng hệ bất phương trình sau đây vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình : 3) Tìm để parabol tiếp xúc với đồ thị đã vẽ ở phần 1). Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .. Tìm những điểm trên trục tung sao cho từ đó ta có thể vẽ được hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Với giá trị nào của thì hàm số đồng biến với mọi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Với là số nguyên dương cho trước, hãy biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương trình vô tỉ

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Với những giá trị nào của thì phương trình có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình bậc cao

Chứng minh rằng nếu là một số tự nhiên chẵn, và là một số lớn hơn, thì phương trình không có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

. Giải bất phương trình: Tìm các giá trị của để mọi nghiệm của bất phương trinh ở phần đều thỏa mãn bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.2) Dựa vào đồ thị trên, biện luận theo số nghiệm của phương trình (1)3) Tìm để phương trình (1) có bốn nghiệm lập thành một cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

1) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thứcBiết rằng .2) Với là tham số, hãy xác định giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khảo sát hàm số

Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước là người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gò thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Cạnh của hình vuông cắt đi phải bằng bao nhiêu để hình hộp có dung tích (thể tích) lớn nhất?


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay