Ứng dụng khảo sát hàm số

74 kết quả phù hợp trong mục Ứng dụng khảo sát hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

với mọi số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c= 1 thì:

Chứng minh rằng với mọi số thực thỏa mãn điều kiện thì:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số :

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số:

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với n là số tự nhiên bất kì lớn hơn 2, tìm x thuộc khoảng

Với là số tự nhiên bất kì lớn hơn , tìm thuộc khoảng thỏa mãn phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: . Tìm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hàm số Khảo sát sự biến thiên Chứng minh rằng

Cho hàm số .1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với .2) Trong trường hợp tổng quát, các số phải thỏa mãn điều kiện gì để hàm số có cực đại và cực tiểu.?3) Chứng minh rằng với mọi phương trình không thể có nghiệm phân biệt


< Lùi ... 1 2 3 4 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay