Ứng dụng tích phân để

13 kết quả phù hợp trong mục Ứng dụng tích phân để
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Cho a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng .c) Đặt . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: Tìm các điểm trên đồ thị có khoảng cách đến đường thẳng là nhỏ nhất.. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (H)

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () của hàm số. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi () , trục hoành và đường thẳng . Tìm những giá trị của để phương trình có đúng hai nghiệm thuộc khoảng ].
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm

Cho hàm số: Khảo sát hàm số đã cho. Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số () và đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () của hàm số: Tính diện tích hình phẳng giớ hạn bởi () , đường tiệm cận xiên và các đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tròn xoay

Tính thể tích khối tròn xoay do quay quanh phần mặt phẳng hữu hạn được giới hạn bởi hai trục tọa độ, đường thẳng và đường cong
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tròn xoay

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành , mỗi hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích vật thể tạo ra khi quay

Gọi là miền giới hạn bởi , trục và đường thẳng Tính thể tích vật thể tạo ra khi quay quanh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thế tích khối tròn xoay

Cho miền giới hạn bởi các đường: Tính thế tích khối tròn xoay sinh bởi khi quay quanh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra

Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra do diện tích giới hạn bởi các đường xoay quanh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi ta quay quanh

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi ta quay quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường , trục , và đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho parabol Tìm quỹ tích trung điểm Định vị trí của A,B

Cho parabol và hai điểm chạy trên sao cho .a) Tìm quỹ tích trung điểm của đoạn b) Định vị trí của sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng có diện tích lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi biết rằng các tiếp tuyến này đi qua

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi và các tiếp tuyến với biết rằng các tiếp tuyến này đi qua


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay