ung thư máu

4 kết quả phù hợp trong mục ung thư máu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đột biến nhiễm sắc thể

Một hội chứng ung thư máu ở người là biểu hiện của một dạng đột biến nhiễm sắc thể .Đó là đạng đột biến nào sau đây :
a.Mất đoạn b.Lặp đoạn c.Đảo đoạn d. Chuyển đoạn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

các bệnh về hêmôglôbin

bệnh nào sau đây không phải là bệnh di truyền phân tử ở người?
A. các bệnh về hêmôglôbin
B. các bệnh về prôtêin huyết thanh
C. các bệnh về các yếu tố đông máu
D. ung thư máu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hội chứng đao

Bệnh nào sau đây do đột biến số lượng NST thường ở người?
A. Bạch tạng.
B. Hội chứng Đao.
C. Ung thư máu.
D. Phêninkêtô niệu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bệnh ung thư máu

Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
A. Bệnh phêninkêto niệu, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.
B. Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu.
C. Bệnh máu khó đông, hội chứng Tớcnơ.
D. Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay