ưu thế lai

13 kết quả phù hợp trong mục ưu thế lai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về ưu thế lai

a. Ưu thế lai là gì? (16 điểm) b. Cho 2 ví dụ về hiện tượng ưu thế lai?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm ưu thế lai

a/ Ưu thế lai là gỡ?
b/ Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên?
c/ Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhõn giống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các phương pháp tạo ưu thế lai

* ưu thế lai: là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả 2 bố mẹ.
* Các phương pháp tạo ưu thế lai:
1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng.
- Lai khác dòng: tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau. ỉng dụng thành công ở ngô cho năng suất cao hơn( 25 - 30%), ở lúa cho năng suất cao hơn ( 20 - 40% ).

- Lai khác thứ: để kết hợp giữa tạo ưu thế lai và tạo giống mới.
VD: DT10( năng suất cao) ì OM80(chất lượng tốt) 
ightarrow DT17(năng suất cao, chất lượng tốt

2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi.
- Lai kinh tế: cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau 
ightarrow dùng con F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống. Thường dùng con cái trong nước ì con đực nhập nội 
ightarrow con lai thích nghi với điều kiện địa phương, có tính tăng sản ngoại.

VD: Lợn lai kinh tế ỉ - Móng Cái - Đại Bạch có sức sống cao hơn, tăng trọng nhanh hơn, tỉ lệ nạc cao hơn bố mẹ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm Ưu thế lai

Câu 1: Ưu thế lai là gì ? Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ ?( 2.0 đ)
Câu 2: Quần thể sinh vật là gì ? các cá thể voi sống trong rừng rậm Châu phi và rừng rậm Nam Phi có thể coi là một quần thể sinh vật không? Giải thích

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về ưu thế lai

Ưu thế lai là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về ưu thế lai

Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi

Các phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi là:
A. Lai khác dòng B. Lai khác thứ
C. Lai kinh tế D. Cả A, B và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của ưu thế lai

Trong quần thể,ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì:
A. tỉ lệ dị hợp giảm,tỉ lệ đồng hợp tăng
B. tỉ lệ đồng hợp giảm,tỉ lệ dị hợp tăng
C. tỉ lệ phát sinh biến dị tổ hợp nhanh
D. tần số đột biến có xu hướng tăng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nội dung giả thuyết siêu trội

Nội dung giả thuyết siêu trội giải thích hiện tượng ưu thế lai:
A. cơ thể dị hợp tốt hơn thể đồng hợp do hiệu quả bổ trợ giữa 2 alen khác nhau về chức phận trong cùng 1 lôcus
B. các alen trội thường có tác động có lợi nhiều hơn alen lặn ,tác động cộng gộp giữa các gen trội có lợi dẫn đến ưu thế lai
C. trong thể dị hợp,alen trội át chế sự biểu hiện của alen lặn có hại không cho các alen này biểu hiện
D. cơ thể lai nhận được nhiều đặc tính tốt của cả bố và mẹ nên tốt hơn bố mẹ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm quần thể tự thụ phấn

Đặc điểm nào là không đúng khi nói về quần thể tự thụ ?
A. Qua mỗi thệ hệ tự thụ thì tỉ lệ dị hợp giảm đi một nửa
B. Qua mỗi thệ hệ tự thụ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên gấp đôi
C. Độ đa dạng di truyền giảm dần qua các thế hệ
D. Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai hữu tính

Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là
A. Giải quyết được tình trạng khó khăn trong giao phối của phương pháp lai xa
B. Tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại
C. Tạo được hiện tượng ưu thế lai tốt hơn
D. Hạn chế được hiện tượng thoái hoá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng giao phối gần

Kết quả nào dưới đây không phải là do hiện tượng giao phối gần, tự thụ phấn, giao phối cận huyết...
A. Tạo ưu thế lai B. Hiện tượng thoái hoá
C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm D. Tạo ra dòng thuần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống

Phương pháp tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống cổ điển là:
A. Gây ĐB B. Tạo ưu thế lai C. Công nghệ TB D. Lai giống< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay