va chạm mềm

1 kết quả phù hợp trong mục va chạm mềm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng động lượng của vật

Một hệ gồm hai vật có khối lượng lần lượt là m1 = 6kg, m2 = 4kg, chuyển động với vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 5 m/s, v2 = 10 m/s. Bỏ qua mọi lực cản của môi trường và lực ma sát.
a.Tính tổng động lượng và tổng động năng của hệ 2 vật trong trường hợp hai vật chuyển động theo phương vuông góc với nhau.
b.Biết vật 1 và vật 2 chuyển động trên cùng một đường thẳng và cùng chiều với nhau.Hãy tính vận tốc của mỗi vật ngay sau va chạm trong trường hợp va chạm là va chạm mềm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay