Vai trò của N

5 kết quả phù hợp trong mục Vai trò của N
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của N, Cl đối với thực vật

Nêu vai trò của N, Cl đối với thực vật? Theo em, biện pháp cơ bản nào giúp bộ rễ phát triển nhanh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nước đối với sự sống

Nêu vai trò của nước đối với sự sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nuôi thuỷ sản

Vai trò của nuôi thuỷ sản là:
a. Cung cấp thực phẩm
b. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
c. Làm sạch môi trường nước
d. Cả a, b, c đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nước

Ý nào không đúng vai trò của nước:
A. Làm dung môi, đảm bảo sự bền vững của hệ sống keo nguyên sinh.
B. Đảm bảo hình dạng của tế bào, tham gia vào quá trình sinh lý của cây.
C. Ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật.
D. Thành phần cấu trúc tế bào, hoạt hóa enzim.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay