văn bản

7 kết quả phù hợp trong mục văn bản
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nghệ thuật của văn bản:“Tôi đi học”

Nêu nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản: “Tôi đi học” của Thanh Tịnh

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hoàn cảnh sáng tác Văn học

bạn hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác "BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI ĐỘI XE KHÔNG KÍNH"?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Văn học 9

Tác giả đã dùng bút pháp nghệ thuật nào để tả THÚY KIỀU và THÚY VÂN.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Văn bản :”mẹ tôi”

Văn bản :”mẹ tôi”do ai dịch ra tiếng việt?
A. Hoàng Thiếu Sơn
B. Khánh Hoài
C. Nguyễn Văn Đường
D. Hoàng Dân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác giả bài văn “Cổng trường mở ra”

Ai là tác gỉa của văn bản “Cổng trường mở ra”?
A.Lí Lan B.Khánh Hoài
C. Ét-môn-đô đơ A-mi-xi D.Hồ Chí Minh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Văn bản “ Mẹ tôi”

Văn bản “ Mẹ tôi” của tác giả nào?
A. Lí Lan C. Nguyên Hồng
B. Ét- môn –đô đơ A- mi-xi D. Khánh Hoài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các thể văn bản

Văn bản “ Cổng trường mở ra” thuộc loại văn bản nào?
A. Tự sự C. Nhật dụng
B. Miêu tả D. Biểu cảm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay