văn hoá

14 kết quả phù hợp trong mục văn hoá
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển công nghiệp của châu Âu.

Câu 1: Tại sao nói châu Âu có sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa? (3 điểm)
Câu 2:Trình bày sự phát triển công nghiệp của châu Âu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa của Trung Quốc

Trình bày những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến trong lĩnh vực tư tưởng – tôn giáo và kiến trúc? Nêu những hiểu biết của em về tư tưởng Nho giáo ở Trung Quốc thời phong kiến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945

Trình bày nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào Văn Hoá Phục Hưng

Em hãy cho biết nội dung của phong trào Văn Hoá Phục Hưng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển văn hóa giáo dục thời Lý

Nêu những nét chính về sự phát triển văn hóa giáo dục thời Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VI

Nêu những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I-VI . Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của Phong trào văn hóa phục hưng

ý nghĩa của Phong trào văn hóa phục hưng là :
A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, đả phá trật tự phong kiến
B. Đề cao giá trị nhân văn và tự do
C. Mở đ¬¬ờng cho sự phát triển của văn hoá Châu Âu.
D. Cả 3 ý nghĩa trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo ở châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ giữa vị trí địa lý và nền văn hóa

Vị trí địa lí nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế, văn hoá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phát triển của ngành công nghiệp ở Châu Âu

Tại sao nói Châu Âu đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo? Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở Châu Âu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Văn hoá của Ấn Độ

Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên các lĩnh vực nào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giáo dục và văn hoá thời Lý

Giáo dục và văn hoá thời Lý phát triển ra sao? Em có nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa thời Lý

Những thành tựu kinh tế văn hoá thời Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của văn hóa Ấn độ

Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến những khu vực nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay