vận tốc âm

5 kết quả phù hợp trong mục vận tốc âm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số dao động trong 1 giây

Số dao động trong 1 giây gọi là:
A/ Vận tốc của âm B/ Tần số của âm C/ Biên độ âm D/ Độ cao của âm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số dao động trong một giây

Số dao động trong một giây gọi là:
A. Vận tốc của âm B. Tần số của âm
C. Biên độ của âm D. Độ cao của âm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính bước sóng khi truyền từ không khí vào nước

Khi âm truyền từ không khí vào nước , buớc sóng của nó thay đổi thế nào? Cho biết vận tốc âm trong nước là 1550 m/s, trong không khí là 340 m/s.
A: Không thay đổi B: Giảm đi 4,56 lần C: Tăng lên 4,56 lần D: Tăng lên 1210 m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vận tốc âm

Chọn phát biểu sai khi nói về môi trường truyền âm và vận tốc âm:
A: Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí
B: Những vật liệu như bông, nhung, xốp truyền âm tốt
C: Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường
D: Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất và đặc tính sinh lí của âm

Chọn câu trả lời đúng. Độ to của âm là đặc tính sinh lí phụ thuộc vào:
A. Vân tốc của âm. B. Tần số và mức cường độ âm.
C. Bước sóng và vận tốc của âm. D. Bước sóng và năng lượng của âm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay