vận tốc truyền sóng

5 kết quả phù hợp trong mục vận tốc truyền sóng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc truyền sóng

Mũi nhọn của một âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng trong một bể lớn, âm thoa dao động với tần số 40Hz.
a, gợn sóng trên mặt nước do âm thoa tạo ra có hình gì? Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2cm. Tính vận tốc truyền sóng.
b, Gắn vào âm thoa dây thép đã uốn thành hình chữ U có khối lượng không đáng kể, cho hai đầu chữ U chạm nước và cho âm thoa dao động. Khi đó trên mặt nước có hình gì? Cho khoảng cách hai đầu chữ U là AB=4cm. Hãy tính số gợn sóng quan sát được trong đoạn AB.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng (Vật lý 12)

Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc truyến sóng trên nước

Nguồn phát sóng s trên mặt nước tạo dao động với tần số f = 100Hz. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3m. vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :
A. v = 50 m/s B. v = 150 m/s
C. v = 25 m/s D. v = 100 m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc truyền sóng

Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f = 50Hz. Trên đây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây này là:
A. 18m/s B. 20m/s C. 24m/s D. 28m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc truyền sóng

Một sợi dây đàn dài 60 cm, căng giữa hai điểm cố định, khi dây đàn dao động với tần số f= 500 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A: 50 m/s. B: 100m/s. C: 25 m/s. D: 150 m/s.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay