vận tốc

142 kết quả phù hợp trong mục vận tốc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng sóng điện từ

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ:
A. Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
B. Năng lượng sóng điện từ tỷ lệ với luỹ thừa bậc hai của tần số.
C. Sóng điện từ truyền đi xa được nhờ sự biến dạng của những môi tường đàn hồi. D. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc của ánh sáng trong chân không.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điện từ trường

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường?
A. Điện trường và từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.
C. Vận tốc lan truyền của điện từ trường trong chất rắn lớn nhất, trong chất khí bé nhất và không lan truyền được trong chân không. D. A, B và C đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về sóng điện từ

Phát biểu nào sau đây là sai

A. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa

B.

Sóng điện từ mang năng lượng

C. Sóng điện từ truyền đi có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng

D.

Sóng điện từ là sóng ngang

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của dao động điều hòa

Trong dao động điều hòa
A: Khi gia tốc cực đại thì động năng cực tiểu.
B: Khi lực kéo về cực tiểu thì thế năng cực đại.
C: Khi động năng cực đại thì thế năng cũng cực đại.
D: Khi vận tốc cực đại thì pha dao động cũng cực đại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật của hàm sin

Li độ, vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa phụ thuộc thời gian theo quy luật của một hàm sin có
A: cùng pha B: cùng biên độ. C: cùng pha ban đầu. D: cùng tần số.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính vận tốc truyền sóng

Một sợi dây đàn dài 60 cm, căng giữa hai điểm cố định, khi dây đàn dao động với tần số f= 500 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A: 50 m/s. B: 100m/s. C: 25 m/s. D: 150 m/s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biều về sóng điện từ

Tìm phát biểu sai về sóng điện từ:
A: Các vectơ E và B cùng tần số và cùng pha
B: Các vectơ E và B cùng phương, cùng tần số.
C: Sóng điện từ truyền được trong chân không với vận tốc truyền v approx 3.108 m/s.
D: Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng khi biết vận tốc

Một vật có khối lượng nghỉ m_{o}=1kg. Khi chuyển động với vận tốc v = 0,6c thì khối lượng của nó là bao nhiêu?
A: không đổi B: 1,25kg C: 0,8kg D: không đáp án

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa về ánh sáng đơn sắc

Chọn câu trả lời sai. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng
A: Có một mầu xác định.
B: Không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C: Có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường kia
D: Bị khúc xạ qua lăng kính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính bước sóng khi truyền từ không khí vào nước

Khi âm truyền từ không khí vào nước , buớc sóng của nó thay đổi thế nào? Cho biết vận tốc âm trong nước là 1550 m/s, trong không khí là 340 m/s.
A: Không thay đổi B: Giảm đi 4,56 lần C: Tăng lên 4,56 lần D: Tăng lên 1210 m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc cực đại

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo giãn đoạn 2,5 cm. Cho con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Trong quá trình con lắc dao động, chiều dài của lò xo thay đổi trong khoảng từ 25 cm đến 30 cm. Lấy g = 10 m./s^{2}. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
A:100 cm/s B:50 cm/s C:5 cm/s D: 10 cm/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của tia gamma

Chọn câu sai:
A:Tia gamma gây nguy hại cho cơ thể
B: vận tốc tia gamma bằng vận tốc ánh sáng
C: Tia gamma không bị lệch trong từ trường và điện trường
D: Tia gamma có bước sóng lớn hơn tia Rơnghen nên năng lượng lớn hơn tia Rơnghen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình dao động

Trên 1 dây dài có sóng truyền với vận tốc 10m/s. Phương trình dao động tại nguồn S là u=5sin100pi t (cm). Phương trình dao động tại M cách S một khoảng 4 cm là
A: u=5sinleft ( 100pi t+2pi 
ight )(cm) B: u=5sin 100pi t (cm)

C: u =u=5cosleft ( 100pi t+2pi 
ight ) (cm) D:u=5sinleft ( 100pi t-0,4pi 
ight )(cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình dao động điều hòa

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương x_{1}=2sinleft ( 10t-frac{pi}{3} 
ight ) (cm); x_{2}=cosleft ( 10t+frac{pi}{6} 
ight )(cm) . Vận tốc cực đại của vật là
A: 5 cm/s B: 20 cm/s C: 1 cm/s D: 10 cm/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vận tốc

Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động cơ điều hoà được cho như
hình vẽ. Ta thấy:


A: Tại thời điểm t1, gia tốc của vật có giá trị dương
B: Tại thời điểm t4, li độ của vật có giá trị dương
C: Tại thời điểm t3, li độ của vật có giá trị âm
D: Tại thời điểm t2, gia tốc của vật có giá trị âm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vận tốc âm

Chọn phát biểu sai khi nói về môi trường truyền âm và vận tốc âm:
A: Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí
B: Những vật liệu như bông, nhung, xốp truyền âm tốt
C: Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường
D: Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về độ cứng của lò xo

Con lắc lò xo, khối lượng của vật là 1kg dao động điều hòa với cơ năng 0,125 J. Tại thời điểm vật có vận tốc 0,25 m/s thì có gia tốc - 6,25 3 m/s^{2}. Độ cứng của lò xo là
A: 100 N/m B: 200 N/m C: 625 N/m D: 400 N/m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao động điều hòa

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng sau đây là không thay đổi theo thời gian
A: vận tốc, lực, năng lượng toàn phần B: biên độ , tần số, gia tốc
C: biên độ , tần số, năng lượng toàn phần D: gia tốc, chu kỳ, lực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khối lượng của hạt nhân

Người ta dùng prôton bắn phá hạt nhân Bêri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli và X. Biết prton có động năng K= 5,45MeV, Hạt Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt prôton và có động năng KHe = 4MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng
A:6,225MeV . B:1,225MeV . C: 4,125MeV. D: 3,575MeV .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vận tốc của ánh sáng

Vận tốc ánh sáng là nhỏ nhất trong
A: chân không B: nước C: thủy tinh D: không khí< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay