vân tối

6 kết quả phù hợp trong mục vân tối
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của Young

Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda=0,5 mu m. khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp:
A. 2,5mm B. 0,1mm C. 0,5mm D. 1,25mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về vân giao thoa

Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
A. vân sáng bậc 2 B. vân sáng bậc 3
C. vân tối bậc 2 D. vân tối bậc 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vi trí của vân trung tâm

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng vị trí vân tối thứ n so với vân trung tâm cách vận trung tâm một khoảng
A. x=nfrac{lambda D}{a} B. x=left ( 2n+1 
ight )frac{lambda D}{a} C.x=left (n-1/2
ight )frac{lambda D}{a}.
D. x=left (n+1/2
ight )frac{lambda D}{2a}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vân sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iâng trong không khí người ta thấy tại M trên màn có vân sáng bậc 3. Nếu
nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì?

A: Vân tối thứ 4 tính từ vân trung tâm B: Vân sáng bậc 4

C: Vân tối thứ 6 tính từ vân trung tâm D: Vân sáng bậc 6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vân sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55µm , khoảng
cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Bề rộng vựng giao thoa trờn màn là 1,7cm.
Số vân sáng và vân tối trong vựng giao thoa là:
A. 15 vân sáng và 14 vân tối. B. 17 vân sáng và 18 vân tối.
C. 15 vân sáng và 16 vân tối D. 16 vân sáng và 15 vân tối.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giao thoa ánh sáng

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, hai khe cách nhau 3(mm) và cách màn 3(m). Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng trong khoảng 0,41(mum) đến 0,65(mum). Số bức xạ cho vân tối tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 3(mm) là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay