vật lý lớp 11

6 kết quả phù hợp trong mục vật lý lớp 11
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kì của con lắc

Thực hiện các tính toán tìm các yêu cầu sau:
a, Một con lắc đơn có chiều dài l =1,2 m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,87 m/s2. Tìm chu kỳ của con lắc? Nếu ta đưa nó lên cao 10km thì chu kì của nó tăng hay giảm và giá trị đó là bao nhiêu?
b, Cho hai đầu dây cố định dao động thì trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát trên dây có 4 bụng sóng hỏi vận tốc sóng có giá trị là bao nhiêu khi chiều dài của dây l =1,2m và tần số sóng
f = 20Hz?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất toả nhiệt.

Cho một ống dây dài có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 1Omega. Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường tích luỹ trong ống là W = 100J.
a- Hãy tính cường độ dòng điện chạy qua ống.
b- Tính công suất toả nhiệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công suất toả nhiệt của một đoạn mạch

Công suất toả nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính theo công thức nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương

Tốc độ ánh sáng truyền trong chân không là c = 3.108m/s. Kim cương có chiết suất n = 2,42. Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương là:
A. 242 000km/s. B. 72 600km/s.
C. 124 000km/s. D. 124 000m/s.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc tới của ánh sáng

Chiếu một ánh sáng đơn sắc đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức:
A. sini = n. B. sini = 1/n. C. tani = n. D. tani = 1/n.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo quang học của mắt

Trình bày cấu tạo quang học của mắt< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay