Vật lý lớp 8

19 kết quả phù hợp trong mục Vật lý lớp 8
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực

Trình bày và giải thích đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Truyền nhiệt bằng đối lưu

Chất nào sau đây có thể truyền nhiệt bằng đối lưu?
A. Chất lỏng và chất khí B. Chất rắn và chất lỏng
C. Chất rắn và chất khí D. Chất khí, chất lỏng và chất rắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a.Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào: Q=m.c.Delta t; Trong đó
Q: nhiệt lượng thu vào ( J )
m: khối lượng của vật ( kg )
Delta t=t_{2}-t_{1} : độ tăng nhiệt độ( 0C hoặc K )
b/ Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng thêm lên 1^{circ}C cần truyền cho nước một nhiệt lượng 4200J.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt năng của vật

a) Nhiệt năng của một vật là gì?
b) Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng, mỗi cách cho một ví dụ minh hoạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức truyền nhiệt của chất rắn

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không là gì? Chọn câu trả lời đúng:
A. Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: bức xạ nhiệt; Chân không: đối lưu.
B. Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt.
C. Chất rắn: bức xạ nhiệt; Chất lỏng: dẫn nhiệt; Chất khí: đối lưu; Chân không: bức xạ nhiệt.
D. Chất rắn: dẫn nhiệt; Chất lỏng: đối lưu; Chất khí: dẫn nhiệt; Chân không: bức xạ nhiệt.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thí nghiệm của Bơ-rao

Trong thí nghiệm của Bơ-rao, tại sao các hạt phấn hoa lại chuyển động hỗn độn không ngừng ? Chọn câu trả lời đúng:
A.Vì các hạt phấn hoa được thả trong nước nóng.
B. Vì các hạt phấn hoa có khoảng cách.
C.Vì các phân tử nước chuyển động không ngừng va chạm vào các hạt phấn hoa từ mọi phía.
D. Vì các hạt phấn hoa đều rất nhỏ nên chúng tự chuyển động hỗn độn không ngừng giống như các phân tử.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của các chất

Hãy chọn câu phát biểu đúng trong các câu phát biểu sau khi nói về cấu tạo của các chất.
A. Các chất được cấu tạo từ những hạt rất nhỏ bé, riêng biệt gọi là phân tử hay nguyên tử.
B. Giữa các nguyên tử, phân tử luôn luôn có khoảng cách.
C. Các phân tử của các chất khác nhau thì cấu tạo, kích thước, khối lượng cũng khác nhau.
D. Cả ba phát biểu trên đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích nước biển mặn

Nước biển mặn vì sao ?
A.các phân tử nước biển có vị mặn .
B.Các phân tử nước và các phân tử muối liên kết với nhau .
C. Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách .
D. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công nâng vật lên

Đưa một vật có trọng lượng P = 400N lên cao theo phương thẳng đứng bằng một hệ Palăng gồm một ròng rọc cố định và một ròng rọc động người công nhân đã kéo đầu dây đi một đoạn là 10m.Bỏ qua ma sát.
a/ Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.
b/ Tính công nâng vật lên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của vòng bi (bạc đạn)

Ý nghĩa của vòng bi (bạc đạn) là:
A. Thay ma sát nghỉ băng ma sát lăn B. Thay ma sát trượt bằng ma sát lăn
C. Thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt D. Thay lực ma sát bằng lực quán tính

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động cơ học

Chuyển động cơ học là:
A. Sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc
B. Sự thay đổi phương chiều của vật
C. Sự thay đổi khỏang cách của vật chuyển động so với vật mốc
D. Sự thay đổi vận tốc của vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm áp lực

Áp lực là:
A. Lực tác dụng của một bề mặt bị vật ép lên vật theo phương vuông góc với bề mặt nó.
B. Lực ép của một vật tác dụng lên một đơn vị diện tích theo phương vuông góc lên bề mặt bị ép.
C. Lực tác dụng của một đơn vị diện tích của bề mặt bị vật ép lên vật theo phương vuông góc với bề mặt đó.
D. Lực ép của một vật tác dụng theo phương vuông góc lên bề mặt bị ép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ của nước

Một ấm bằng nhôm có khối lượng 0,4 kg chứa 2 lít nước ở 20^{circ} Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng là bao nhiêu? Nếu chỉ cấp cho ấm nước nhiệt lượng là 300000 J thì nhiệt độ của nước tăng lên bao nhiêu độ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích nồi xoong bằng kim loại

Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại còn bát, đĩa thường làm bằng sành sứ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt năng của vật

Tại sao một vật lúc nào cũng có nhiệt năng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Năng suất tỏa nhiệt

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu : là đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn .
- Nói năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^{6} J/kg điều đó có ý nghĩa là 1kg củi khô bị đốt cháy hoàn toàn tỏa ra nhiệt lượng bằng 10.10^{6} J.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công cơ học

3) Trong các trường hợp sau trường hợp nào có công cơ học
A. Một người đỡ hòn đá B. Con trâu kéo cày
C. Viên bi lăn đều trên sàn nhà. D. Một người đẩy một thùng gỗ nhưng vẫn không dịch chuyển.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý lớp 8

Lúc 10 giờ, hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96 km, đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe A đi từ A là 36 km/h, của xe đi từ B là 28 km/h.
a) Xác định vị trí và thời điểm khi hai xe gặp nhau.
b) Sao bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chiều cao mực nước của bình thông nhau

Một bình thông nhau dạng chữ u như hình bên. Mỗi nhánh có dạng hình trụ. Diện tích tiết diện 2 nhánh A và B lần lượt là; 100 cm2, 200 cm2 . Người ta đổ nước vào bình sao cho khoảng cách từ miệng bình đến mặt nước là 33 cm. Sau đó đổ dầu đầy dầu vào nhánh B. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3, dầu là 8000 N/m3.

a. Tính chiều cao cột dầu trong nhánh B và độ chênh lệch của 2 mực nước trong bình?

Text Box:  b. Người ta thả một viên bi có thể tích 100 cm3, khối lượng riêng là 5000 kg/m3 vào một nhánh của bình. Hãy xác định độ chênh lệch giữa hai mức nước trong hai nhánh của bình?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay