vật lý

1644 kết quả phù hợp trong mục vật lý
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a) Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng của vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b) Viết công thức tính nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên. Nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách làm thay đổi nhiệt năng của vật

a) Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật. Ứng với mỗi cách hãy nêu một ví dụ minh họa.
b) Khi bỏ một viên đá lạnh có nhiệt độ0^{circ}C vào một cốc nước có nhiệt độ 20^{circ}C. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước và nước đá đều bằng 00C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với cốc và môi trường.
Hỏi nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Nhiệt độ của các vật thay đổi như thế nào? Vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng

Người kê một tấm ván để kéo một cái hòm có trọng lượng 600N lên một chiếc xe tải. sàn xe cao 0,8m, tấm ván dài 2,5 m, lực kéo bằng 300N.
a. Tính lực ma sát giữa đáy hòm và mặt ván?
b. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất tối thiểu

Một toà nhà cao 10 tầng mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng ở các tầng khác mất một phút.
a. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?
b. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1 kw điện là 750 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần lên thang máy là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng nước sôi

Người ta thả 3kg đồng ở 35^{circ}C vào 1 ấm nhôm có khối lượng 300g đựng nước sôi. Khi xảy ra sự cõn bằng nhiệt thỡ nhiệt độ của hỗn hợp là 90^{circ}C. Tính khối lượng nước sôi trong ấm? Biết: Nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, nước lần lượt là 380 J/kg.K; 880 J/kg.K; 4200 J/kg.K

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ tỏa ra

Để xác định nhiệt độ của một chiếc lò, người ta đốt trong nó một cục sắt có khối lượng m = 0,3kg rồi thả nhanh vào trong bình chứa m1 = 4kg nước có nhiệt độ ban đầu là t_{1}=80^{circ}C. Nhiệt độ cuối cùng trong bình là t_{2}=16^{circ}C. Hãy xác định nhiệt độ của lò. Bỏ qua trao đổi nhiệt với vỏ bình. Nhiệt dung riêng của sắt là c = 460J/kg.K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định dung tích của chai.

Hai chai thuỷ tinh giống hệt nhau, nỳt kớn, một chai chứa đầy nước và một chai chứa đầy dầu. Khi thả vào chậu nước thỡ một chai chỡm xuống đáy và một chai chỡm lơ lửng trong nước. Nếu thả chai chứa đầy nước vào một chậu đầy nước thỡ thể tớch nước tràn ra là 1 lớt.
Cho biết khối lượng riờng của thuỷ tinh làm vỏ chai là 2,4g/cm3, khối lượng riờng của dầu là 0,8g/cm3, khối lượng riờng của nước là 1 g/cm3. Xác định dung tích của chai.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự phụ thuộc của lực đẩy Acsimet

Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.
B. Trọng lượng riêng của chất làm vật và thể tích của vật.
C. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng.
D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn các lực tác dụng

Câu 1.Một vật có trọng l¬ợng 10N đ¬ợc treo đứng yên
trên một sợi dây ( Hình vẽ). Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên vật.

Resized Image
Câu2). Giải thích vì sao khi xe đang đi nhanh mà đột ngột
dừng lại thì ng¬ời ngồi trên xe bị lao về phía tr¬ớc

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc trung bình

Một người đi xe đạp trên một quãng đ¬ờng dốc từ A đến B nh¬ hình vẽ.
Resized Image

Biết đoạn đường AD dài 2,5 km và ng¬ời đó đi hết 15 phút , đoạn đ¬ờng DB dài 3,5 km và ng¬ời đó đi hết 30 phút.Tính vận tốc trung bình của ng¬ời đó trên đoạn đ¬ờng AD, DB và trên cả quãng đ¬ờng AB?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở tương đương

Có ba điện trở giống nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với 1 ampe kế vào một nguồn điện hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính.
1. Hỏi có mấy cách mắc mạch điện? Tính điện trở tương đương của mỗi mạch.
2. Người ta thấy có một mạch điện mà số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm số chỉ của ampe kế trong các cách mắc điện khác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở

Đặt một hiệu điện thế UAB không đổi vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ 1: Biết R1 = 5Ù; R2 = 20Ù; Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
Resized Image

1. Ampe kế chỉ 2A. Tính hiệu điện thế UAB.
2. Mắc thêm một bóng đèn dây tóc có điện trở Rđ = R3 = 12 Ù luôn luôn không đổi vào hai điểm C và B của mạch.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương RAB của mạch.
b. Biết bóng đền sáng bình thường. Tính công suất định mức của đèn.
c. Giữ nguyên vị trí bóng đèn, đổi vị trí hai điện trở R1 và R2 cho nhau, độ sáng của đèn tăng lên hay giảm đi thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt dung riêng của đồng

Một bình nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g chứa 738g nước ở nhiệt độ 15^{circ}C, người ta thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100^{circ}C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng ( Bỏ qua nhiệt lượng hao phí).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa

a/ Tính nhiệt dung riêng Q cần thiết để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi, cho biết: nhiệt dung riêng của nước đá là 2100J/kgK, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK, nhiệt nóng chảy của nước đá là 34.10^{4}J/kg, nhiệt hóa hơi của nước là 23.10^{5}J/kg
b/ Nếu dùng một bếp dầu hỏa có hiệu suất 80%, người ta phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu lít dầu để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi? Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800kg/m3, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.10^{5}J/kg

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu cách vẽ trục chính và quang tâm

Cho AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính.
a) Ảnh A’B’ là ảnh gì? Thấu kính loại gì? Vì sao?
b) Hãy vẽ và nêu cách vẽ trục chính, quang tâm,
tiêu điểm của thấu kính.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chỉ số của Ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ:
Resized Image
Với UAB = 12V; R1 = 6 ; R2 = 12 ; R3 = 8 ;
R4 = 24 ; bỏ qua điện trở của dây nối và khóa K.
a) K mở: Tính RAB ? Tìm chỉ số của Ampe kế?
b) K đóng: tìm Rx để Px lớn nhất?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất truyền tải điện

Người ta cần truyền tải đi một công suất điện 500kW từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ cách đó 50km. Hiệu điện thế nơi phát điện là 20kV và biết cứ 1 km dây dây dẫn có điện trở 0,5 Omega . Tính
a) Tổng điện trở đường dây tải điện và cường độ dòng điện trên dây dẫn.
b) Công suất hao phí trên đường dây tải điện và hiệu điện thế nơi tiêu thụ.
c) Hiệu suất truyền tải điện.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật

Khi thả một vật hình lập phương có cạnh 50cm vào một chất lỏng có trọng lượng riêng d1 =12000N/m3 thì thể tích phần vật bị chìm bằng 3/5 thể tích vật.
a) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật.
b) Tính khối lượng riêng của vật.
c) Nếu ta thả vật đó vào trong chất lỏng thứ hai có trọng lượng riêng d2 =8000 N/m3 . Vật đó chìm hay nổi? vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất của vật

Một ấm điện có điện trở 40Omega được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 4 lít nước từ 250C trong thời gian 20 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
a. Tính công suất của ấm?
b. Tính hiệu suất của ấm?
c. Tính điện năng tiêu thụ ra KWh cho việc đun nước trong một tháng (30 ngày). Biết mỗi ngày đun 02 ấm như thế.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ hình xác định quang tâm

Cho Delta là trục chính 1thấu kính
S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi TK

Resized Image

a) S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?
b) Thấu kính đã cho là thấu kính gì?Vì sao?
c) Vẽ hình xác định quang tâm, 2 tiêu điểm F, F’ của thấu kính.< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 83 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay