vật lý

1644 kết quả phù hợp trong mục vật lý
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật sáng

Một vật sáng phẳng, mỏng có dạng tam giác vuông ABC đặt trước một thấu kính hội tụ như hình vẽ. Hãy vẽ ảnh A’B’C’ của vật sáng ABC qua thấu kính.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tiêu cự của thấu kính

Hai vật sáng phẳng nhỏ A1B1 và A2B2 giống nhau đặt cách nhau 36cm
cùng vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (Hình 2). Hai ảnh của
hai vật ở cùng một vị trí, ảnh của A1B1 là ảnh thật, ảnh của A2B2 là ảnh ảo. Biết
độ cao ảnh của A2B2 bằng hai lần độ cao ảnh của A1B1.
1) Vẽ hai ảnh của hai vật đó trên cùng một hình vẽ.
2) Tính khoảng cách từ A1B1 và A2B2 đến quang tâm của thấu kính.
3) Tính tiêu cự của thấu kính.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định điện trở toàn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1).
Cho biết: Đèn Đ1 (6V-2W); Đèn Đ2 (6V-2W); Đèn Đ3 (3V-3W).
MN là biến trở có điện trở toàn phần Rb.
Rx là giá trị của phần biến trở MC
U = 12V. Bỏ qua điện trở các dây nối.
1) Xác định Rx để các đèn sáng bình thường. Tính Rb.
2) Xác định Rx để công suất tiêu thụ toàn mạch là nhỏ nhất
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ cao ảnh của thấu kính

Cho hai điểm M và N ở ngay trên trục chính của một thấu kính hội tụ, một vật phẳng nhỏ có chiều cao h = 1 cm vuông góc với trục chính. Nếu đặt vật ở M thì thấu kính cho ảnh thật cao h1=4/3 cm ; nếu đặt vật ở N thì thấu kính cho ảnh thật cao h2 = 4 cm.
a, M hay N ở gần thấu kính hơn ? Vì sao ?
b, Nếu đặt vật đó ở tại I là trung điểm của MN thì thấu kính cho ảnh cao bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chỉ số ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ. Giữa hai điểm M và N duy trì một hiệu điện thế không đổi. R1 = R2 = 12Omega ; R3 = R4 = 24Omega . Ampe kế có điện trở không đáng kể.
a, Số chỉ của ampe kế là 0,35 A. Tính UMN.
b, Nếu hoán vị hai điện trở R2 và R4 thì số chỉ của ampe kế là bao nhiêu ?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt

Cho hai bình chứa cùng một khối lượng nước M. Nhiệt độ nước trong bình A là 20^{circ}C, trong bình B là 80^{circ}C. Múc 1 ca nước từ bình B đổ sang bình A, nhiệt độ nước trong bình A khi cân bằng nhiệt là 24^{circ}C.
a, Sau đó, múc 1 ca nước từ bình A đổ sang bình B. Nhiệt độ nước trong bình B khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?
b, Tiếp tục múc 2 ca nước trong bình B đổ sang bình A. Nhiệt độ của nước trong bình A khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?
Biết các ca nước chứa cùng một khối lượng nước. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của ca, của bình chứa và sự hấp thụ nhiệt của môi trường.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường đi của tia sáng

Hai gương phẳng song song M, N quay mặt sỏng vào nhau. Đặt cách nhau 1 đoạn AB = a. Giữa 2 gương trên đường thẳng AB người ta đặt 1 điểm sáng S cách gương M một khoảng SA = d. Xột 1 điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB có khoảng cách OS = h.
a,Vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương N tại I và truyền qua O.
b,Vẽ đường đi xuất phát từ S lần lượt phản xạ trên N tại H và trờn M tại K rồi truyền qua O.
c, Tính các khoảng cách từ I, H, K đến AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu ưu điểm và nhược điểm của điện gió

a. Nêu ưu điểm và nhược điểm của điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân.
Pin mặt trời hoạt động dựa trên tác dụng nào của ánh sáng?
b. ánh sáng mang đến cho mỗi mét vuông bề mặt của tấm pin mặt trời công suất bằng 1400W. Tính diện tích tối thiểu của tấm pin mặt trời để thắp sáng cho 10 bóng đèn 100W, biết hiệu suất của pin mặt trời bằng 10%.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách giảm hao phí trên đường dây tải điện

Có những cách nào để giảm hao phí trên đường dây tải điện. Cách nào hiệu quả nhất?
Một máy phát điện xoay chiều cho hiệu điện thế 2000V.
a. Để giảm hao phí thì người ta phải truyền tải đi với hiệu điên thế 200000V. Hỏi:
Phải dùng máy hạ thế hay tăng thế? Tính số vòng dây cuộn sơ cấp biết cuộn thứ cấp có 150000 vòng.
b. Nếu dùng máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 500vòng, 100000 vòng thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các phương pháp phân tích ánh sáng

Thế nào là phân tích ánh sáng? Kể tên 3 phương pháp phân tích ánh sáng mà em biết? Thế nào là ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc? ánh sáng trắng có đơn sắc không? vì sao? Quan sát váng dầu, mỡ dưới ánh sáng mặt trời em thấy hiện tượng gì? Đó có phải phân tích ánh sáng trắng không? Vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của các tia sáng

Nêu đặc điểm các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ.
Vật AB cao 10 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 20cm, cách thấu kính 30 cm. Hãy dựng ảnh và nêu đặc điểm của ảnh khi thấu kính đó là:
a. Thấu kính hội tụ.
b. Thấu kính phân kỳ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính

Một người nhìn rõ vật trong khoảng 10 - 40 cm.
a. Người đó bị tật gì? Để khắc phục người đó phải đeo thấu kính gì, có tiêu cự bao nhiêu?
b. Vật AB có dạng mũi tên cao 20cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính đó, A nằm trên trục chính.
Vẽ ảnh của vật qua thấu kính biết vật đặt cách thấu kính 120cm.
Dùng kiến thức hình học tính chiều cao của ảnh A'B'.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh cấu tạo của mắt với máy ảnh

a. So sánh sự giống và khác nhau về cấu tạo của mắt với máy ảnh?
b.Một cái cửa cao 5m, cách mắt 4m.
Tính khoảng cách từ thể thuỷ tinh tới màng lưới của mắt biết ảnh của cái cửa trên màng lưới cao 2,5cm.
Muốn ảnh của vật hiện lên trên màng lưới có chiều cao 5cm thì vật phải cách mắt bao xa?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách khắc phục tật của mắt

Bác Sơn nhìn rõ các vật trong khoảng từ 50cm trở ra.
a. Mắt bác bị tật gì ? Cách khắc phục.
b. Nếu bác Sơn đeo thấu kính có tiêu cự f = 30cm.
Hãy vẽ ảnh của vật đặt cách thấu kính 25cm qua thấu kính.
Khi đó bác có quan sát thấy vật không?
Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính để chứng minh điều đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường truyền tia sáng

a. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Nêu mối liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước, từ nước vào không khí?
b. Bình cao 8cm, đường kính đáy 20cm.
Khi trong bình chưa có nước đặt mắt tại M nhìn thấy A.
Đổ nước vào 3/4 bình thì nhìn thấy O (tâm của đáy bình).
Vẽ đường truyền tia sáng từ O tới M (đúng tỉ lệ).
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm kính lúp

a. Kính lúp là gì? Công thức tính số bội giác của kính lúp?
b.Một kính lúp có tiêu cự là f1=2,5cm. Tính số bội giác G1 của kính. Dùng kính đó quan sát vật thì qua kính kích thước của vật được tăng lên bao nhiêu lần?
Để kích thước của ảnh gấp 30 lần kích thước của vật thì cần dùng kính lúp có tiêu cự f2 bằng bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chỉ số ampe kế

Cho mạch điện như hình vẽ, đèn Đ1 và Đ2 là 2 đèn giống nhau đền ghi 6V – 9W, đèn Đ2 và Đ4 đều ghi 6V – 4w. Am pe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Đặt vào 2 điểm M, N một hiệu điện thế U = 12V. Xét 2 trường hợp:
a. Khi K đóng.
b. Khi K mở
Hỏi các bóng đèn có sáng bình thường không,
bóng nào sáng hơn, bóng nào sáng tồi hơn? tại sao
c. Xác định số chỉ của ampeke và chiều dòng điện
qua ampeke khi khóa K đóng?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thời gian nước sôi

: Dùng bếp điện để dung nước. Nếu nối bếp với hiệu điện thế 120V thì thời gian đun soi nước là 10’, nếu nối bếp với hiệu điện thế là 80V thì thời gian đun sôi nước là 20’.
a. Hỏi nếu nối bếp vời hiệu điện thế là 60V thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu?
b. Nếu hiệu điện thế đặt vào 2 đầu bếp bằng 40V thì thời gian đun sôi nước là bao lâu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chiều dài quãng đường

Một chiếc xe phải đi từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian quy định là . Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1=48km/h thì xe sẽ đến B sớm hơn 18 phút so với thời gian quy định. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v2=12km/h xe sẽ đến B trễ hơn 27 phút so với thời gian quy định.
a) Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định t.
b) Để chuyển động từ A đến B đúng thời gian quy định , xe chuyển động từ A đến
C (trên AB) với vận tốc v1=48km/h rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc v2=12km/h . Tìm chiều dài quãng đường AC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất định mức

Cho mạch điện như hình vẽ 2. Biết hiệu điện thể U giữa
hai điểm A và B không đổi, đèn Đ1 sáng bình thường
và công suất cả mạch là 12W. Nếu thay đèn Đ1 bằng
đèn Đ2 có cùng công suất định mức như Đ1 thì Ь2 cũng
sáng bình thường nhưng khi đó công suất cả mạch bằng 8W. Hãy tính:
a, Công suất định mức mỗi đèn.
b, Điện trở mỗi đèn theo r.
c, Nếu Đ1, Đ2 mắc song song rồi nối với r thì công suất mạch bằng bao nhiêu?
Resized Image< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 83 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay