vẽ biểu đồ

9 kết quả phù hợp trong mục vẽ biểu đồ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu: ( đơn vị : triệu người)

Resized Imagea. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh dân số của LB Nga qua các năm.
b. Qua biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét về sự thay đổi dân số của liên bang Nga. Hậu quả của sự thay đổi đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu

Cho bảng số liệu sau
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: tỉ USD)

Resized Image

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.
b. Nhận xét hoạt động xuất, nhập khẩu của Nhật Bản.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dấu hiệu thống kê

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau ( tính theo tạ / ha)
Resized Image

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng ''tần số'' và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị biểu diễn

. Một lượng khí lí tưởng có thể tích V1= 1 lít và áp suất p1= 1 at được dãn đẳng nhiệt tới khi thể tích đạt giá trị V2= 2 lít. Sau đó người ta làm lạnh khí, áp suất của khí giảm đi một nửa, còn thể tích thì không đổi. Cuối cùng khí dãn đẳng áp tới khi thể tích đạt giá trị V3= 4 lít. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của p vào V và dùng đồ thị để so sánh công trong các quá trình trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản-1980

Dựa vào bảng sồ liệu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bàn năm 1980 và năm 2004 sau đây: Đơn vị %

Resized Image

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 1980 và 2004?
b) Nhận xứt về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 1980 và 2004.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12

Cho bảng số liệu sau đây :

Bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Hồng vàđồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985 – 2000 ( đơn vị : kg/ng−ời ).

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của đồng bằng sông
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong thời kì 1985 - 2000.
b. Nhận xét bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của hai vùng trong thời kì kể trên.
c. Giải thích vì sao bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Cửu Long luôn
cao hơn so với đồng bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biều đồ

1. Vẽ biều đồ thể hiện giá trị xuất khẩu giá trị nhập xuất của các nước 2. Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kì

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bình quân GDP đầu người của một số nước ở Châu Á năm 2001

Cho bảng số liệu :
Bình quân GDP đầu người của một số nước ở Châu Á năm 2001
(Đơn vị : USD)
Quốc gia Cô-oét Hàn Quốc Trung Quốc Lào
GDP / người 19.040 8.861 911 317

a/Vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) của một số nước châu Á.
b/ Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét và giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt

Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (Đơn vị: %)

a) Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta từ năm 1990 đến 2005
b) Dựa vào biểu đồ nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay