vẽ đồ thị của hàm số

3 kết quả phù hợp trong mục vẽ đồ thị của hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Câu I. (2.0 điểm)
Cho hàm số:
Resized Image
(1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi .
2. Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Gọi là đường thẳng đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu.Tìm giá trị lớn nhất khoảng cách từ điểm
Resized Image
đến đường thẳng Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm số bậc nhất y = 2x + 4 (d1)
a) Vẽ đồ thị của hàm số trờn.
b) Gọi giao điểm của đường thẳng d1 với 2 trục Ox và Oy lần lượt là A, B. Tính diện tích của tam giác AOB (đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm).
c) Tỡm giỏ trị của m để đường thẳng (d2): y = (m-1)x -5 song song với đường thẳng (d1¬)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của một điểm

Cho hàm số y= ax+b (d) xác định a,b biết:
a.(d) // (d’) y= -2x+3 và đi qua A(1;2)
b.Vẽ đồ thị của hàm số y=2x -3 (d1)
c. Đường thẳng y=1 cắt (d2) tại M .tìm tọa độ của M< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay