Vẽ đồ thị hàm số

153 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Biện luận theo số giao điểm của đồ thị trên và đường thẳng . Trong trường hợp có hai giao điểm . Hãy tìm quỹ tích trung điểm của đoạn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm thuộc trục tung của đồ thị

Cho hàm số . Xác định tham số để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ lập thành một cấp số cộng. Gọi là đồ thị khi . Tìm tất cả các điểm thuộc trục tung sao cho từ đó có thể kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.2) Dựa vào đồ thị trên, biện luận theo số nghiệm của phương trình (1)3) Tìm để phương trình (1) có bốn nghiệm lập thành một cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số , m là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Tìm tất cả các giá trị của để hàm số với mọi .Với các giá trị tìm được ở trên, chứng minh rằng hàm số :) là kí hiệu đạo hàm cấp của hàm số tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến

Cho hàm số , với là tham số lấy mọi giá trị thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng . Tìm số tiếp tuyến có thể có với đồ thị đi qua mỗi điểm của đồ thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Từ đồ thị của hàm số đã cho hãy suy ra đồ thị của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số a để phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hàm số trong đó là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với .. Tìm các giá trị của tham số để phương trình có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số trong đó là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Tìm các giá trị của để hàm sô xác định và đồng biến trên khoảng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .2) Tìm điểm thuộc trục tung sao cho qua có thể kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị ở phần 1
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Xét hàm số với tham số 1. Với những giá trị nào của thì đồ thị của hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu và các điểm này cách đều trực tung?2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Cho a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng .c) Đặt . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên của các hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: Tìm các điểm trên đồ thị có khoảng cách đến đường thẳng là nhỏ nhất.. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

. Giải phương trình: . Khảo sát hàm số: . Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên.. Một lớp học có học sinh, trong đó có cán bộ lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử người đi dự hội nghị Hội sinh viên của trường sao cho trong người có ít nhất một cán bộ lớp.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số . Tìm hai điểm trên hai nhánh khác nhau của sao cho độ dài đoạn ngắn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số . Xác định tất cả các giá trị của tham số để đồ thị của hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Xác định các giá trị của để hệ phương trình: có nghiệm duy nhất.


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay