Vẽ đồ thị hàm số

153 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hàm số:

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Tìm để phương trình: nghiệm dương.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình

Cho hàm số . Khảo sát hàm số đã cho. Một đường thẳng thay đổi song song với đường thẳng , cắt đồ thị của hàm số đã cho tại các điểm . tìm quỹ tích trung điểm của .. Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm trên mặt phẳng tọa độ sao cho có đúng hai đường của họ

Cho họ đường cong . Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị đường cong khi . Tìm để đường cong có điểm cực đại và cực tiểu. Tìm các điểm trên mặt phẳng tọa độ sao cho có đúng hai đường của họ đi qua.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: . Gọi có hoành độ . Chứng tỏ rằng tích các khoảng cách từ đến hai đường tiệm cận của không phụ thuộc vào .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm những điểm trên (C) có hoành độ lớn hơn 1

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số . Tìm những điểm trên có hoành độ lớn hơn sao cho tiếp tuyến tại điểm đó tạo với đường tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị hàm số: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt A, B, C

Cho hàm số: với là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Xác định để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng . Xác định để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm trên (C) có tọa độ là các số nguyên.

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Viết phương trình các đường thẳng đi qua và tiếp xúc với . Tìm tất cả các điểm trên () có tọa độ là các số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2

Cho hàm số:. Chứng minh rằng hàm số có cực trị với mọi giá trị của .. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Tìm các giá trị của để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm có hoành độ trái dấu nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sử dụng đồ thị của câu 1) biện luận theo k số nghiệm của phương trình

Cho hàm số:. Xác định để () tiếp xúc với đường thẳng ) tại điểm có hoành độ . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong trường hợp đó.. Chứng tỏ () luôn luôn đi qua điểm cố định khi thay đổi.. Sử dụng đồ thị của câu biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các cặp điểm trên đồ thị của hàm số

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: . Chứng tỏ rằng đồ thị này nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.. Tìm tất cả các cặp điểm trên đồ thị của hàm số mà các tiếp tuyến tại đó song song với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau

. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: . Cho chữ số . Hỏi có thể lập được bao nhiêu số gồm chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực đại tại x = 1

Cho hàm số: Gọi () là đồ thị của nó.. Xác định để hàm số đơn điệu trên . Khi đó hàm số đồng biến hay nghịch biến? Tại sao?. Tìm tất cả các điểm cố định trong mặt phẳng tọa độ mà () đi qua với mọi giá trị . Tiếp tuyến của () tại mỗi điểm cố định đó có cố định hay không khi m thay đổi? Tại sao?. Với giá trị nào của thì hàm số đạt cực đại tại . Trong trường hợp đó, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận

Cho hàm số: . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () với . Xác định để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tiếp xúc với parabol . Tìm quỹ tích giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và xiên của đồ thị hàm số () khi thay đổi.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với đường thẳng

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm trên đồ thị những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận nhỏ nhất.

Cho hàm số: . Với Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.) Tìm trên đồ thị những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận nhỏ nhất.. Chứng minh rằng với mọi đồ thị hàm số luôn luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi a, b phương trình

Cho hàm số .1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với .2) Trong trường hợp tổng quát, các số phải thỏa mãn điều kiện gì để hàm số có cực đại và cực tiểu.?3) Chứng minh rằng với mọi phương trình không thể có nghiệm phân biệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (H)

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () của hàm số. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi () , trục hoành và đường thẳng . Tìm những giá trị của để phương trình có đúng hai nghiệm thuộc khoảng ].


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay