Vẽ đồ thị hàm số

153 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Tìm điều kiện đối với sao cho đường thẳng cắt đồ thị trên tại 3 điểm khác nhau với là trung điểm của đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của Parabol đi qua các điểm

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với . Gọi đồ thị này là (). Viết phương trình của Parabol đi qua các điểm và tiếp xúc với () Với những giá trị nào của thì tồn tại sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số;

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số;b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị, biết tiếp tuyến đó đi qua điểm .2) Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị cắt trục tại 3 điểm phân biệt với hoành độ dương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ đến đồ thị

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Xác định các giao điểm của đồ thị với trục hoành.2) Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ đến đồ thị từ điểm .3) Tìm trên đường thẳng các điểm từ đó có thể kẻ đến đồ thị hai tiếp tuyến vuông góc với nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của a. Hãy khảo sát sự biến thiên của hàm số.

Xem hàm số: a) Tùy theo các giá trị của . Hãy khảo sát sự biến thiên của hàm số.b) Xác định để khi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của $m$ thì hàm số (1) có cực đại

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số () khi Tìm trên trục tung những điểm mà từ đó kẻ được tiếp tuyến tới đồ thị mà tiếp tuyến đó vuông góc với nhau. Với giá trị nào của thì hàm số () có cực đại, cực tiểu. Viết pương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của $m$ để hàm số f(x) > 0

Cho hàm số , m là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Tìm tất cả các giá trị của để hàm số với mọi .Với các giá trị tìm được ở trên, chứng minh rằng hàm số :) là kí hiệu đạo hàm cấp của hàm số tại điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Tìm để phương trình: nghiệm dương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định của đồ thị hàm số

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với . Tìm điểm cố định của đồ thị hàm số ().. Với giá trị nào của thì đồ thị của hàm số () cắt trục hoành tại điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn điều kiện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm trên đồ thị mà tọa độ của chúng đều là số nguyên.

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Tìm để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt.Khi đó chứng minh rằng hai giao điểm đều thuộc một nhánh của đồ thị. Tìm các điểm trên đồ thị mà tọa độ của chúng đều là số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Cho hàm số . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ().. Viết phương trình đường thẳng () đi qua điểm sao cho d cắt đồ thị hàm số () tại hai điểm phân biệt là trung điểm của đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: Chứng minh rằng đường thẳng luôn luôn cắt tại hai điểm phân biệt có hoành độ . Tìm các giá trị của sao cho đạt giá trị bé nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo tham số m về nghiệm của phương trình sau:

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Biện luận theo tham số về nghiệm của phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số:. Cho ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.) Viết phương trình tiếp tuyến đi qua tiếp xúc với (. Xác định để hàm số có cực tiểu mà không có cực đại.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm

Cho hàm số: Khảo sát hàm số đã cho. Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số () và đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số Viết phương trình tiếp tuyến chung

Khảo sát hàm số: Cho hai Parabol: . Viết phương trình tiếp tuyến chung của Parabol trên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với mỗi giá trị của tham số a, tìm tọa độ của điểm cực đại và của điểm cực tiểu

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: Với mỗi giá trị của tham số , tìm tọa độ của điểm cực đại và của điểm cực tiểu của đồ thị của hàm số Xác định để mọi đường thẳng có phương trình với cắt tại ba điểm phân biệt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với m = 1

Cho hàm số: Với những giá trị nào của thì hàm số có cực đại và cực tiểu? Đồng thời các điểm cực đại và cực tiểu lập thành một tam giác đều. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị Viết phương trình tiếp tuyến

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: Viết phương trình tiếp tuyến với () đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn đạt cực trị

Cho hàm số: Khảo sát hàm số khi Chứng minh rằng với mọi , hàm số () luôn đạt cực trị tại với không phụ thuộc


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay