Vẽ đồ thị hàm số

153 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1.

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi Tìm tất cả các giá trị của sao cho hàm số () đồng biến trên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với a = 3

Xét hàm số với tham số a: 1. Với những giá trị nào của tham số thì đồ thị của hàm số trên có tiếp tuyến vuông góc với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ?. Chứng minh rằng khi đó đồ thị của hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu.2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị parabol tìm được trong câu

Cho điểm và đường thẳng .a) Chứng minh rằng tập hợp các điểm cách đều điểm và đường thẳng là một parabol. Viết phương trình của parabol.b) Khảo sát và vẽ đồ thị parabol tìm được trong câu a)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu.

Cho hàm số: ( là tham số) Tìm các điểm mà đồ thị hàm số () đi qua với mọi giá trị của Xác định để hàm số () có cực đại và cực tiểu. Tìm quỹ tích của điểm cực đại của đồ thị khi thay đổi. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () của hàm số () ứng với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ các đồ thị hàm số :

Vẽ các đồ thị hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () của hàm số : .Tìm cực trị và điểm uốn của đồ thị.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Khảo sát sự biến thiên và vễ đồ thị của hàm số Chỉ rõ hoành độ các điểm uốn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () của hàm số: Tính diện tích hình phẳng giớ hạn bởi () , đường tiệm cận xiên và các đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị () hàm số từ đường (), suy ra đồ thị của hàm số Từ , suy ra đồ thị của hàm số ) chứng minh rằng đồ thị của hàm số nhận đường thẳng làm trục đối xứng. Vẽ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số :

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị các hàm số :

Vẽ đồ thị các hàm số :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số đã cho Biện luận theo tham số m

Cho hàm số . Khảo sát hàm số đã cho. Một đường thẳng thay đổi song song với đường thẳng , cắt đồ thị của hàm số đã cho tại các điểm . tìm quỹ tích trung điểm của .. Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của các hàm số :

Vẽ đồ thị của các hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tùy theo giá trị của tham số a Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Khảo sát sự biến thiên của hàm số tùy theo giá trị của tham số a.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số tiếp xúc với trục hoành

Cho hàm số : trong đó là tham số. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm của hàm số ứng với giá trị Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số tiếp xúc với trục hoành. Xác định tọa độ của tiếp điểm trong mỗi trường hợp tìm được.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: ó thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới đồ thị hàm số?

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Từ một điểm bất kì trên đường thẳng ta có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới đồ thị hàm số?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho.

Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.b) Tìm m để A,B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng (O là gốc tọa độ).
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Tìm hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị để khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất.


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay