Vẽ đồ thị hàm số

153 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho.

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Tìm tất cả những điểm trên trục tung mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị vừa vẽ.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho Tìm tất cả những điểm trên trục tung

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Tìm tất cả những điểm trên trục tung mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến đến đồ thị vừa vẽ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M trên đồ thị của hàm số sao cho

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Tìm điểm trên đồ thị của hàm số sao cho khoảng cách từ đến giao điểm của hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m hàm số

Cho hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với Chứng minh rằng với mọi hàm số đã cho luôn luôn có cực đại và cực tiểu, đồng thời chứng minh khi thay đổi, các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số luôn luôn chạy trên hai đường thẳng cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị () của hàm số () ứng với Qua điểm kẻ được mấy tiếp tuyến tới đồ thị (? Viết phương trình tiếp tuyến ấy. Với giá trị nào của thì hàm số () nghịch biến trên khoảng ().
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Gọi là giao điểm của hai đường tiệm cận. Hãy chứng minh: là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Không có bất cứ đường tiếp tuyến nào của đồ thị hàm số đi qua Chứng minh rằng với mọi ta có: Hãy chỉ rõ dấu bằng xảy ra khi nào?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số () Tìm trên đồ thị điểm mà tại đó tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với đường thẳng Tính tích phân:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho có cực đại

Cho hàm số: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm tùy ý thuộc đồ thị hàm số (với ở câu trên) tới hai đường tiệm cận luôn bằng một hằng số. Với giá trị nào của thì hàm số đã cho có cực đại, cực tiểu đồng thời giá trị cực đại và giá trị cực tiểu cùng dấu.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tập hợp các điểm

Cho điểm và đường thẳng .a) Chứng minh rằng tập hợp các điểm cách đều điểm và đường thẳng là một parabol. Viết phương trình của parabol.b) Khảo sát và vẽ đồ thị parabol tìm được trong câu a)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên Biện luận theo m số nghiệm

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Xác định tập hợp tất cả các điểm có tọa độ thỏa mãn điều kiện 3) Biện luận theo số nghiệm của phương trình .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của m để bất phương trình:

Cho hàm số . với là tham số nhận mọi giá trị thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Xác định giá trị của để bất phương trình: được thỏa mãn với mọi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: . Tìm


< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay