Vẽ đồ thị

184 kết quả phù hợp trong mục Vẽ đồ thị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .2) Tìm điểm thuộc trục tung sao cho qua có thể kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị ở phần 1
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về khảo sát và vẽ đồ thị

Cho họ đường cong và họ parabol: . Khảo sát và vẽ đồ thị của khi . Hãy xác định giá trị của để hai họ đường cong luôn đi qua một điểm cố định .. Với giá trị của vừa tìm được, hãy xác định m để tiếp xúc với tại điểm không trùng với điểm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Xét hàm số với tham số 1. Với những giá trị nào của thì đồ thị của hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu và các điểm này cách đều trực tung?2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Cho a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng .c) Đặt . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên của các hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: Tìm các điểm trên đồ thị có khoảng cách đến đường thẳng là nhỏ nhất.. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

. Giải phương trình: . Khảo sát hàm số: . Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: . Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên.. Một lớp học có học sinh, trong đó có cán bộ lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử người đi dự hội nghị Hội sinh viên của trường sao cho trong người có ít nhất một cán bộ lớp.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số . Tìm hai điểm trên hai nhánh khác nhau của sao cho độ dài đoạn ngắn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số . Xác định tất cả các giá trị của tham số để đồ thị của hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Xác định các giá trị của để hệ phương trình: có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hàm số:

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Tìm để phương trình: nghiệm dương.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình

Cho hàm số . Khảo sát hàm số đã cho. Một đường thẳng thay đổi song song với đường thẳng , cắt đồ thị của hàm số đã cho tại các điểm . tìm quỹ tích trung điểm của .. Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm trên mặt phẳng tọa độ sao cho có đúng hai đường của họ

Cho họ đường cong . Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị đường cong khi . Tìm để đường cong có điểm cực đại và cực tiểu. Tìm các điểm trên mặt phẳng tọa độ sao cho có đúng hai đường của họ đi qua.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: . Gọi có hoành độ . Chứng tỏ rằng tích các khoảng cách từ đến hai đường tiệm cận của không phụ thuộc vào .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm những điểm trên (C) có hoành độ lớn hơn 1

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số . Tìm những điểm trên có hoành độ lớn hơn sao cho tiếp tuyến tại điểm đó tạo với đường tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị hàm số: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đường thẳng y = x cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt A, B, C

Cho hàm số: với là tham số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi . Xác định để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng . Xác định để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm trên (C) có tọa độ là các số nguyên.

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Viết phương trình các đường thẳng đi qua và tiếp xúc với . Tìm tất cả các điểm trên () có tọa độ là các số nguyên.


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay