Vec tơ

76 kết quả phù hợp trong mục Vec tơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho đều cạnh bằng là điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp . Đặt:a. Tìm giá trị nhỏ nhất của .b. Tìm giá trị lớn nhất của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số:a) b) ,với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tọa độ của điểm

Cho 2 điểm: .a. Tìm trên trục hoành điểm sao cho đạt giá trị lớn nhất.b. Tìm trên trục hoành điểm sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ của điểm

Cho điểm ,hai điểm với sao cho thẳng hàng.Xác định tọa độ của sao cho:a) Diện tích nhỏ nhất.b) nhỏ nhất.c) nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác

Cho , biết theo thứ tự là trung điểm các cạnh .Xác định tọa độ các đỉnh .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Trọng tâm tam giác

Cho , biết .Tìm tọa độ của:a) Trọng tâm của b) Vectơ trung tuyến c) Điểm ,sao cho là hình bình hành.d) Tâm của đường tròn ngoại tiếp .e) Điểm biết f) Điểm biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về véc tơ đối

Cho hai điểm .Tìm tọa độ:a.Trung điểm của .b.Điểm đối xứng với qua .c.Điểm ,sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho , biết a.Chứng minh rằng là tam giác vuông.b.Tìm tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp c.Tìm tập hợp các điểm sao cho:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thị véc tơ

Hãy biểu diễn vectơ theo các vectơ ,biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của véc tơ đối

Cho .Tìm các giá trị của để hai vectơ cùng phương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về vec tơ

Cho tứ giác có các góc vuông . là điểm bất kì trên đường thẳng . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh vec tơ vuông góc

Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một vectơ cố định vuông góc với vectơ .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của véc tơ đối

Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng hay sai?a) là hai vec-tơ ngược hướng.b) là hai vec-tơ đối nhau.c) là hai vec-tơ đối nhau.d) Hai vec-tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của véc tơ đối

Trên trục cho các điểm có tọa độ lần lượt là .Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục.b) Tính độ dài đại số của và suy ra hai vec-tơ ngược hướng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của véc tơ

Cho ba điểm . Khẳng định nào sau đây đúng?a) Ba điểm thẳng hàng. b) cùng phương.c) không cùng phương. d) cùng phương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của vec-tơ

Cho a) Tìm tọa độ của vec-tơ b) Tìm tọa độ của vec-tơ sao cho ;c) Tìm các số sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của đỉnh

Cho hình bình hành có; .Tìm tọa độ đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hai vectơ không cùng phương

Cho là hai vectơ không cùng phương.Tìm sao cho các vectơ cùng phương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm

Cho tam giác . Tìm tập hợp các điểm sao cho vectơ cùng phương với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Vec tơ

Cho tam giác . Chứng minh rằng điểm thuộc đường thẳng khi và chỉ khi tồn tại các số sao cho


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay