Vectơ trong không gian

21 kết quả phù hợp trong mục Vectơ trong không gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

BAI TAP TOAN HINH

cho hinh chop S.ABCD co ABCD la hcn , SA=a, BC=acan3, SD=acan5,tam giac SBC vuong tai B ,tam giac SCD vuong tai D. a,cmr SA VUONG (ABCD)

b,goi H la hinh chieu cua A len SC , duong thang qua A vuong voi AC cat BC tai I cat CD tai J .xac dinh giao diem K cua SB va (HIJ),giao diem L cua SD va (HIJ).cmr AK vuong (SBC), AL vuong(SCD)

c, tinh dien tich tu giac AKHL

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hệ thức

Cho tứ diện Chứng minh hệ thức là trung điểm của là trung điểm của Chứng minh hệ thức :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm M

Trong không gian, cho ba điểm cố định không thẳng hàng, tìm tập hợp các điểm sao cho :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng khi t thay đổi thì trung điểm I của MN di chuyển trên một đường thẳng cố định

Cho tứ diện , hai điểm thỏa mãn :Chứng tỏ rằng khi thay đổi thì trung điểm của di chuyển trên một đường thẳng cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy biểu diễn các vectơ

Cho tứ diện .Gọi là các điểm thỏa mãn :Đặt .Hãy biểu diễn các véctơ theo ba véctơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định vị trí của điểm O

Cho hình hộp Chứng minh rằng Xác định vị trí của điểm sao cho : Chứng minh rằng khi đó với mọi điểm trong không gian ta luôn có :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ véctơ không phụ thuộc vào số k

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là các điểm chia các cạnh theo cùng một tỉ số .Chứng tỏ véctơ không phụ thuộc vào số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ox,Oy,Oz không đồng phẳng chứng minh vuông góc

Cho ba tia không đồng phẳng.a. Đặt . Chứng minh rằng: .b. Gọi lần lượt là các tia phân giác của các góc , . Chứng minh rằng nếu vuông góc với nhau thì vuông góc với cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai tam giác có trọng tâm trùng nhau

Cho hình hộp .Gọi theo thứ tự là trung điểm của gọi theo thứ tự là giao điểm của các đường chéo của các mặt Chứng minh rằng Chứng minh hai tam giác có trọng tâm trùng nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Chứng minh rằng ba véctơ đồng phẳng

Cho tứ diện . Gọi theo thứ tự là trung điểm của Chứng minh rằng ba véctơ đồng phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện OABC.Ba điểm M,N,P trong không gian thỏa mãn

Cho tứ diện .Ba điểm trong không gian thỏa mãn : Xác định để ba véctơ đồng phẳng Cho hãy biểu diễn véctơ theo ba véctơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Hãy phân tích véctơ

Cho hình chóp . Đáy có trọng tâm . Hãy phân tích véctơ theo ba véctơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài 109513

Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau hay không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm Chứng minh hình chiếu song song

Cho tứ diện . Gọi là trọng tâm Chứng minh hình chiếu song song của điểm trên mặt phẳng theo phương chiếu là trọng tâm Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Tìm hình chiếu song song của các điểm trong phép chiếu song song ở câu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba điểm A,B,C nằm ngoài mặt phẳng Hãy chọn phương chiếu

Cho ba điểm nằm ngoài mặt phẳng Giả sử song song với , còn cắt lần lượt tại . Hãy chọn phương chiếu sao cho hình chiếu của tam giác trên theo phương là một tam giác đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm G là trọng tâm của tứ diện ABCD, chứng minh

Điểm là trọng tâm của tứ diện , chứng minh rằng : với mọi điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong không gian cho bốn điểm Chứng minh rằng nếu AB // CD

Trong không gian cho bốn điểm Chứng minh hệ thức Tính giá trị biểu thức Chứng minh rằng nếu thì
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng Chứng minh rằng các điểm M, N, P, Q thuộc một mặt phẳng

Cho bốn điểm không đồng phẳng. Gọi lần lượt là trungg điểm của . Lấy các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng sao cho . Chứng minh rằng các điểm thuộc một mặt phẳng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài 108096

Chứng minh rằng các trung điểm tương ứng của các cạnh của hình hộp cùng nằm trên một mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện ABCD Tính góc giữa AB và PQ

Cho hình tứ diện trong đó . Gọi là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng sao cho . Tính góc giữa


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay