vĩ độ

10 kết quả phù hợp trong mục vĩ độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng ngày đêm

a. Tại sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất ?
b. Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất ở các vị trí: Xích đạo, Chí tuyến, Vòng cực và Cực?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu

Câu 1: (2đ) Nêu các hình thức truyền nhiệt chủ yếu. Các hình thức đó xảy ra chủ yếu ở môi trường nào
Câu 2: (2đ) Phát biểu định nghĩa nhiệt năng và nêu được đơn vị đo nhiệt năng là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo hiệu điện thế

Đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Để đo hiệu điện thế thì dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào để đo hiệu điện thế trong mạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo độ dài hợp pháp

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của thể tích hợp pháp

Đơn vị của thể tích hợp pháp là:
A. Mét (m) B. Kilogam (kg)
C. Mét khối (m3) D. Niuton (N)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo độ dài của nước

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là:
A. mét (m ) B. kilomet ( km ) C. đeximet (dm ) D. milimet (mm)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các yếu tố thay đổi nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo yếu tố .
A. Vĩ độ. B. Độ cao. C. Cả A và B đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách đổi đơn vị

Trường hợp đổi đơn vị nào sau đây là sai?
A. 1,5V = 1500mV B. 80mV = 0,08V C. 0,25V = 25mV D. 3000mV = 3V

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị đo lực là

Đơn vị đo lực là
A. kilôgam. B. mét. C. mili lít. D. niu tơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đơn vị đo độ dài

Trong các đơn vị đo dưới đây, đơn vị không dùng để đo độ dài là
A. m B. cm C. dm^{2} D. mm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay