vi khuẩn

44 kết quả phù hợp trong mục vi khuẩn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng, kích thức, cấu tạo của vi khuẩn


1. Hình dạng, kích thức, cấu tạo của vi khuẩn ? (2đ)
2. Những điều kiện nào cần cho hạt nảy mầm ? (3đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn gốc của cây trồng

Câu 1 : (2 điểm ) Cây trồng có nguồn gốc từ đâu ? Cây trồng khác cây dại ở điểm nào ?

Câu 2 : ( 2 điểm ) Tại sao nói không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất ?

Câu 3 : ( 2 điểm ) Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ích lợi của vi khuẩn

Câu 1:Trình bày ích lợi của vi khuẩn?
Câu 2: Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

4 pha sinh trưởng của quần thể

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục ? Vì sao,
quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát,còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ một lưới thức ăn

Một hệ sinh thái trong đó có các loài sinh vật sau: Cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ.
a. Vẽ một lưới thức ăn thể hiện quan hệ dinh dưỡng của các loài trên.
b. Trong các sinh vật trên sinh vật nào thuộc nhóm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải? Giải thích.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng roi của vi khuẩn

Roi của vi khuẩn có chức năng:
A. Giúp vi khuẩn di chuyển. B. Giúp vi khuẩn bám vào bề mặt tế bào chủ.
C. Giúp vi khuẩn trong quá trình tiếp hợp. D. Giúp vi khuẩn tiếp cận vi rút.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự giống nhau giữa vi khuẩn lam và tảo đơn bào

Sự giống nhau giữa vi khuẩn lam và tảo đơn bào là:
A: Những SV chưa có nhân chính thức
B: Đều có chất diệp lục nên có khả năng sống tự dưỡng
C: Chất diệp lục tồn tại trong lục lạp D: Cả A và B E: Cả A và C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giống nhau của vi khuẩn, vi khuẩn lam

Vi khuẩn, vi khuẩn lam, tảo đơn bào và nguyên sinh vật giống nhau ở điểm nào sau đây:
A: Sống tự do B: Cơ thể được cấu tạo bởi màng, chất nguyên sinh và nhân
C: Có cấu tạo bằng một tế bào D: Gây bệnh cho người , ĐV và TV
E: Có khả năng kết bào xác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên AND

q. Đơn phân cấu tạo nên AND là:
a. axit amin b. Glucozo c. Nucleotit d. Glycerol và axit bộo
2. Vi khuẩn là sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
a. Giới Khởi sinh b. Giới nấm c. Giới Nguyên Sinh d. Giới động vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc tính của vi khuẩn

1.Đặc tính nào dưới đây là của vi khuẩn?
A.Cú nhân. B.Cú lục lạp. C.Cú ti thể. D.Cú ADN.
2 Người ta ví ti thể như là trạm năng lượng của tế bào , vậy nó có cấu trúc như thế nào để đảm bảo thực hiện chức năng đó?
A. Chứa hệ enzim hô hấp đóng vai trũ quan trọng trong trao đổi chất.
B.Chứa ribụxụm chuyờn chở cỏc enzim từ các cấu trúc khác của tế bào.
C.Có cấu trúc màng kép màng trong ăn sâu vào khoang ti thể.
D. Cú hẳn một hệ gen chứa trong ADN và ribụxụm riờng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh vật đơn bào

- Sinh vật đơn bào bao gồm:
1. Động vật nguyên sinh. 2. Tảo đơn bào.
3. Thể ăn khuẩn 4. Vi khuẩn
5. Vi rỳt 6. Vi khuẩn lam
Câu trả lời đúng là:
A. 1, 2, 3, 4.B. 2, 3,5,6. C. 1,2,3, 6. D1, 2, 4, 6.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn là:
A: ADN kết hợp với prôtêin histôn B: ADN trần, dạng vòng
C: ARN D: Cả B và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng và kích thước của vi khuẩn

Vi khuẩn có những hình dạng nào? Kích thước, cấu tạo của chúng ra sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn nhân lên của virut

Câu 1. Ở vi sinh vật nhân sơ có những hình thức sinh sản nào? Nội bào tử của vi khuẩn có phải là bào tử sinh sản không?
Câu 2.Virut là gì? Các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào chủ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu vai trò của vi khuẩn

Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên và trong đời sống con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của tế bào nhân xơ

Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ ?
a. Virut
b. Tế bào thực vật
c. Tế bào động vật
d. Vi khuẩn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hô hấp của vi khuẩn

ở vi khuẩn hô hấp hiếu khí diển ra ở:
a. Tế bào chất. b. Màng sinh chất.
c. Mào ti thể. d. Mêzôxôm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dinh dưỡng của vi khuẩn

Yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sinh trưởng của vi sinh vật là:
a. Cacbon. b.Nitơ. c. Oxi. d. Các yếu tố sinh trưởng.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay