Vi phân của hàm số

1 kết quả phù hợp trong mục Vi phân của hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vi phân của mỗi hàm số sau :

Tính vi phân của mỗi hàm số sau : a) b) .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay