vị trí cân bằng. vật lý 12

1 kết quả phù hợp trong mục vị trí cân bằng. vật lý 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu thức dao động điều hòa

Gốc thời gian được chọn vào thời điểm nào nếu phương trình dao động của một dao động điều hoà có dạng x=Acosleft ( omega t+frac{pi}{2} 
ight )
A.Lúc chất điểm có li độ x=+A B.Lúc chất điểm có li độ x=-A
C.Lúc chất điểm đi qua VTCB theo chiều dương
D.Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay