vị trí cân bằng

2 kết quả phù hợp trong mục vị trí cân bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với con lắc lò xo

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 20 N / m và vật nặng khối lượng 500 g .Kéo vật theo phương ngang cách vị trí cân bằng 10 cm rồi buông nhẹ .
a) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên
b) Tìm vận tốc quả nặng khi đi qua vị trí mà tại đó động năng bằng 2 lần thế năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc tại vị trí cân bằng

Cho con lắc lò xo thẳng đứng, kéo lò xo xuống cách vị trí cân bằng một đoạn là a rồi thả nhẹ. Tính vận tốc tại vị trí cân bằng . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng.trong 4 phần dưới đây cách nào đúng , vì sao?

Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay