vị trí địa lý

2 kết quả phù hợp trong mục vị trí địa lý
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí ảnh hưởng đến tự nhiên nước ta

Vị trí địa lí nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của vị trí địa lý Hoa Kỳ

a/ Nêu đặc điểm của vị trí địa lý Hoa Kỳ và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế?
b/ Trình bày mục đích và thể chế của tổ chức Liên minh Châu Âu EU ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay