Vị trí tương đối giữa 2...

5 kết quả phù hợp trong mục Vị trí tương đối giữa 2...
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi C di động trên đường thẳng , tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích

Cho hai đường thẳng a) Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng b) Hai điểm cố định trên đường thẳng sao cho . Khi di động trên đường thẳng , tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

xác định vị trí của M để AM+BM đạt giá trị nhỏ nhất

Cho hai điểm và đường thẳng a) chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhaub) Một điểm thay đổi trên đường thẳng , xác định vị trí của để đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng:

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng cho bởi các phương trình sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng đó là hai đường thẳng chéo nhau Lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó

 Trong không gian cho hai đường thẳng có phương trình . Chứng tỏ rằng đó là hai đường thẳng chéo nhau. Lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay