Vị trí tương đối giữa

113 kết quả phù hợp trong mục Vị trí tương đối giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các yếu tố trong tam giác

Trong không gian cho điểm và hai đường thẳng . Chứng minh đường thẳng và điểm cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác biết chứa đường cao chứa đường trung tuyến. Chứng minh của tam giác .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng: và cắt cả hai đường thẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình đường tròn

Cho đường thẳng và đường tròn có phương trình: a. Chứng tỏ rằng cắt tại hai điểm phân biệt b. Lập phương trình đường tròn đi qua hai điểm và có tâm thuộc đường thẳng c. Lập phương trình đường thẳng và cắt tại hai điểm phân biệt sao cho: có độ dài lớn nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt phẳng , và đường thẳng .Tìm để song song với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng song song

Chứng minh hai đường thẳng sau đây song song và viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm k để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho đường thẳng Tìm để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Cho và đường thẳng.Viết phương trình mặt cầu biết rằng tâm của mặt cầu là giao điểm của với , ngoài ra mặt phẳng cắt hình cầu theo thiết diện là hình tròn với diện tích
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình của mặt phẳng

Cho đường thẳng . Viết phương trình mặt phẳng song song và cách đều đường thẳng trên.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng cách đều mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

viết phương trình mặt phẳng (P)

Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng đi qua , song song với đường thẳng d: và khoảng cách từ tới là lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng (d)

Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng và đường thẳng lần lượt có phương trình: : .Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng , cách mặt phẳng một khoảng bằng và cắt mặt phẳng theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hình chiếu của (d) trên (P)

Cho đường thẳng : Viết phương trình hình chiếu của trên Lập phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng và tiếp xúc với hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về viết phương trình mặt cầu

Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên đường thẳng và tiếp xúc với hai mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt phẳng và các điểm .Viết phương trình mặt cầu đi qua và tiếp xúc với mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian cho hình lăng trụ đứng với .Viết phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và mặt phẳng có phương trình:a) Chứng minh chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa .b)Viết phương trình đường thẳng vuông góc với , cắt cả .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng:.a) Chứng minh b) Viết phương trình mặt phẳng chứa .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài 111873

Phép đối xứng qua mặt phẳng biến đường thẳng thành đường thẳng . Xác định vị trí tương đối của trong mỗi trường hợp sau:a) nằm trên .b) vuông góc .c) song song với d) cắt và không vuông góc với .e) cắt và góc giữa bằng .


< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay