Vị trí tương đối trong mặt phẳng

2 kết quả phù hợp trong mục Vị trí tương đối trong mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị Xác định các giá trị của m

a) Vẽ đồ thị của hàm số .b) Trên đồ thị ta lấy hai điểm có hoành độ tương ứng là . Xác định các giá trị của để đường thẳng tiếp xúc với và song song .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay