Vị trí tương đối trong

5 kết quả phù hợp trong mục Vị trí tương đối trong
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm M

Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm và hai đường thẳng :Tìm tọa độ các điểm sao cho thẳng hàng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị Xác định các giá trị của m

a) Vẽ đồ thị của hàm số .b) Trên đồ thị ta lấy hai điểm có hoành độ tương ứng là . Xác định các giá trị của để đường thẳng tiếp xúc với và song song .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng hai điểm A và gốc O nằm cùng về một phía

Cho đường thẳng và điểm a) Chứng tỏ rằng hai điểm và gốc nằm cùng về một phía đối với đường thẳng . Tìm điểm đối xứng của qua .b) Tìm điểm trên sao cho độ dài của đoạn gấp khúc ngắn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong không gian với hệ tọa độ Tìm tọa độ các điểm

Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm và hai đường thẳng :Tìm tọa độ các điểm sao cho thẳng hàng.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay