vĩ tuyến

3 kết quả phù hợp trong mục vĩ tuyến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến

Nêu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng, kích thước của trái Đất

Nêu hình dạng, kích thước của trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về kinh tuyến

Thế nào là kinh tuyến và vĩ tuyến ? Toạ độ địa lý của một địa điểm là gì ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay