việt nam

31 kết quả phù hợp trong mục việt nam
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930

Từ sự phân hóa của hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng Đảng, sự thất bại của Việt Nam quốc dân Đảng, hãy cho biết nguyên nhân chung dẫn tới quá trình đó? Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 có vai trò gì đối với cách mạng Vn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện thuận lợi và khó khăn của Đồng bằng sông hồng

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn của vùng Đồng bằng sông Hồng đối với sự phát triển kinh tế của vùng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Chứng minh rằng khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, đa dạng và thất thường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực dân Pháp khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 2

Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Chương trình khai thác lần thứ hai tập trung vào những nguồn lợi nào? Tác động đối với nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

1. Thiên nhiên Việt Nam có sự phân hoá đa dạng. Em hãy:
a. Trình bày sự khác nhau của thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc.
b. Nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về thiên nhiên của hai vùng núi trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

su viet nam

so sánh bản luận cương chính trị tháng 10/1930 với nghị quyết của hội nghị 5/1941. cảm ơn mọi người nhiều

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX

Câu 3 (4,5 điểm): Em có nhận xét gì về tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX?
Câu 4 (6,5 điểm): Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của chiếu Cần Vương. Vì sao chiếu Cần Vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Ý nghĩa và bài học lịch sử về phong trào Cần Vương trong lịch sử dân tộc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc

Câu I: (3,0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (phần châu Á - Địa lí tự nhiên), hãy giải thích tại sao ở miền Tây của Trung quốc lại xuất hiện các sa mạc, trong khi ở miền Đông lại không có sa mạc?
Câu II: (2,0 điểm)
Hãy trình bày mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giai đoạn hình thành dầu khí của Việt Nam

Các mỏ dầu khí của Việt Nam được hình thành vào giai đoạn lịch sử phát triển nào?
A, Giai đoạn Tiền Cambri B, Giai đoạn Cổ Kiến tạo
C, Giai đoạn Tân Kiến tạo D, Hai giai đoạn tiền Cambri và Tân Kiến tạo.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta

Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta ? Kể tên một số hệ thống sông lớn ?
Câu 2 : Trình bày đặc điểm khí hậu Việt Nam ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam là :
A. Đồng bằng Thanh Hoá . B. Đồng bằng Sông Cửu Long .
C. Đồng bằng Nghệ Tĩnh . D. Đồng bằng Sông Hồng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vị trí địa lý của việt nam

Việt Nam là một bộ phận của châu :
A. Âu . B.Phi . C. á. D. Mĩ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của khí hậu nước ta

Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Tính đa dạng và thất thường được biểu hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam

Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vì sao Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

Vì sao Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX

Trình bày các cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX? Kết cục và ý nghĩa của các đề nghị cải cách đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hướng di chuyển của bảo vào nước ta

1. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy xác định hướng di chuyển của bão vào nước ta Thời gian hoạt động của mùa bão. Vùng nào của nước ta bị ảnh hưởng nhiều nhất và vùng nào ít bị ảnh hưởng nhất.
2. Dựa vào bản đồ hình thể, bản đồ đất Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của hai đồng bằng lớn nhất nước ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh.

Trình bày âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930

Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Năm ra đời của ĐCS Việt Nam

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào năm: A. 1929 C. 1931 B. 1930 D. 1932< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay