Bài tập về Viết phương trình chính tắc elip

1 kết quả phù hợp trong mục Viết phương trình chính tắc elip
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc elip

Viết phương trình chính tắc của elip có phương trình

Resized Image

Viết phương trình chính tắc elip biết tâm sai =sqrt{5}/3 , hình chữ nhật cơ sở có chu vi =20



< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay