viết phương trình đường tròn

2 kết quả phù hợp trong mục viết phương trình đường tròn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường cao

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 2), B(2; –3), C(-4; 1)
a) Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A.
b) Viết phương trình đường tròn (T) đi qua ba điểm A, B, C
c) Viết phương trình tiếp tuyến của (T) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 4), B(4; 3), C(2; 7).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh AB và đường trung tuyến AM của DeltaABC.
b) Viết phương trình đường tròn có tâm là trọng tâm G của DeltaABC và đi qua điểm A.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay