Viết phương trình tổng quát

2 kết quả phù hợp trong mục Viết phương trình tổng quát
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường cao

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 2), B(2; –3), C(-4; 1)
a) Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A.
b) Viết phương trình đường tròn (T) đi qua ba điểm A, B, C
c) Viết phương trình tiếp tuyến của (T) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát

Cho đường thẳng : 4x-3y+2=0
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d song song với Delta và cách Delta 1 khoảng bằng 5.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay