Bài tập về vùng công nghiệp

1 kết quả phù hợp trong mục vùng công nghiệp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu Bắc Mỹ

- Nêu sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mỹ? Tại sao có sự phân hóa đó?
- Vì sao: Vùng công nghiệp mới của Hoa Kỳ lại chuyển về phía Tây Nam của đất nước?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay