xã hội cổ đại

2 kết quả phù hợp trong mục xã hội cổ đại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai cấp xã hội cổ đại Hi Lạp Rô ma

Xã hội cổ đại Hi Lạp- Rô ma gồm những giai cấp nào?Địa vị của các giai cấp đó trong xã hội?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giai cấp xã hội cổ đại Hi lạp- Rô ma

Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô- ma gồm những giai cấp:
A. Quý tộc, nông dân
B. Chủ nô, nô lệ
C. Chủ nô, nông dân
D. Quý tộc, nô lệ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay