Bài tập về xã hội phong kiến

3 kết quả phù hợp trong mục xã hội phong kiến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách đối nội đối ngoại thời Tần Hán

Nêu các chính sách đối nội, đối ngoại của các vua thời Tần – Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giai cấp Chủ nô và nô lệ

Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của.
A/ Xã hội chiếm hữu nô lệ. C/ Xã hội tư bản chủ nghĩa.
B/ Xã hội nguyên thuỷ. D/ Xã hội phong kiến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng

Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có:
A. 4 đẳng cấp B. 3 đẳng cấp C. 2 đẳng cấp D. Không có đẳng cấp< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay