xạ khuẩn

1 kết quả phù hợp trong mục xạ khuẩn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản hữu tính

Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm sinh vật nào sau đây : A. vi khuẩn ,xạ khuẩn B. nấm,tảo,động vật nguyên sinh C. Vi khuẩn,nấm,tảo,động vật nguyên sinh D. Vi khuẩn,nấm tảo< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay